Tekst og billeder på denne hjemmeside, er beskyttet af loven om ophavsret.


Det ikke tilladt at kopiere eller på anden måde låne, hele tekster eller dele af tekster, uden at du har fået en forudgående skriftlig tilladelse.

Hvis du vælger at citere fra denne side eller Marion Dampier-Jeans materiale, så beder vi dig om at huske at du skal lave et link til denne side. Dette er krævet lovmæssigt og i forhold til god citatskik.

Overtrædelser af ophavsretten bliver forfulgt hos domstolene i Danmark eller England. Det afhænger af sagens omfang.

Kontakt os, hvis du vil benytte dig af vores materiale.


E-mail: info@mariondampierjeans.com